Protocol

Protocol
Bij (sport)blessures van wat voor aard dan ook is het belangrijk dat men zo snel mogelijk start met revalidatie- of hersteltraining. De reden om zo snel mogelijk te starten is om de conditionele achteruitgang te beperken. De hersteltraining wordt natuurlijk wel in samenspraak met en na goedkeuring van de fysiotherapeut, behandeld arts of lid van de medische staf gestart. Het protocol dat bij de hersteltraining gebruikt wordt is volgens de Rehaboom©. Hierbij komen stap voor stap de motorische grondeigenschappen, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie aan bod. Deze motorische grondeigenschappen zullen getraind worden aangevuld en in combinatie met sport specifieke oefeningen en of bewegingen. Voor iedere revaliderende – en of van een blessure herstellende speler dient een op maat gemaakt programma gemaakt te worden. Bij het maken van een herstelprogramma volgens de Rehaboom© zijn er diverse aandachtspunten waarop gelet moet worden.

Sportanalyse.
Voordat men start met het revalidatie- of herstelprogramma dient de hersteltrainer een analyse te maken met daarin de eisen waar een sporter of patiënt uiteindelijk aan moet voldoen. Een oudere sporter op recreatief niveau dient aan andere eisen te voldoen dan een voetballer van een 1e elftal uit de Topklasse. Deze analyse is dus van grote invloed op de hersteltraining. Wat ga je met de patiënt/sporter trainen en tot welk niveau.

De Rehaboom©
De Rehaboom© is een stroomschema voor het gehele revalidatieproces. Het schema is ingedeeld in 3 kolommen die elk de motorische grondeigenschap snelheid, kracht of uithoudingsvermogen weergeven. De start van de revalidatie is bij stabiliteit. De Rehaboom© bestaat uit een horizontale- en verticale opbouw. Men mag pas naar de volgende verticale stap als de 3 motorische grondeigenschappen horizontaal stabiel zijn. Dit betekent dat je naar de volgende verticale stap door mag als de 3 bijbehorende horizontale stappen beheerst worden. Elke verticale stap binnen de Rehaboom© betekent een toename in intensiteit.

Kracht, snelheid en uithoudingsvermogen.
Er wordt gebruik gemaakt van trainingsprotocollen, een invulschema. In dit protocol staan de belasting variabelen vermeld. Deze variabelen zijn onder andere het aantal oefeningen, aantal series, aantal herhalingen, seriepauze, kilogrammen, tijd en of snelheid. Middels dit protocol kan men goed bijhouden hoe een sporter presteert.

Coördinatie.
Coördinatie of ook wel techniek genoemd dient bij alle oefenstof in de Rehaboom© perfect te worden doorgevoerd. Iedere training/oefeningen geeft een prikkel aan de coördinatie. Coördinatieprikkels mogen dus niet ontbreken en iedere oefening dient perfect te worden uitgevoerd. Hersteltrainingsprogramma. Binnen een hersteltrainingsprogramma kunnen en of moeten de volgende stappen doorlopen worden. Deze stappen worden in later stadium verder omschreven.

Stap 1:
Statische stabiliteitstraining
Krachtuithoudingsvermogen
Duurloopvermogen
Loop- en coördinatietraining

Stap 2:
Dynamische stabiliteitstraining
Krachttraining
Interval looptraining
Sprongvormen

Stap 3:
Wenden en keren
Snelkracht en explosievekracht
Handelingssnelheid

Stap 4:
Snelheidstraining
Specifiekekracht
Plyometrie

Stap 5:
Koppelingstraining
Weerstandstraining
Agility training

Stap 6:
Groepstraining
Wedstrijd ( 1e wedstrijd eventueel op een lager niveau)

Rehaboom©
Een uitgewerkte Rehaboom© van een voetballer en een analyseformulier Rehaboom© zijn bijgevoegd.

 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Analyseformulier Rehaboom REHA-VOETBAL (voetbalenhersteltrainer.nl)