Home

Welkom bij René Boer voetbal- & hersteltrainer

Intro voetbalenhersteltrainer.nl

Voetbal is leuk en is mede daarom de meest beoefende sport van Nederland. Er zijn meer dan 1 miljoen voetballers. Er zijn ook al meer dan 100.000 vrouwelijke voetballers.
Omdat voetbal een contact sport is zijn er jaarlijks ook veel voetballers die geblesseerd raken. Volgens berekeningen komen er jaarlijks ongeveer 650.000 blessures voor.
Hiervan worden er ongeveer 300.000 medisch behandeld. Indien een voetballer geblesseerd raakt dient er altijd eerst een arts, fysiotherapeut of lid van een medische staf van de vereniging te worden geraadpleegd. Na een eerste diagnose of behandeling en in goed overleg met de behandelend specialist en of medische staf van de vereniging kan men starten met hersteltraining.

Niet alle fysiotherapiepraktijken zijn gespecialiseerd in sport specifieke herstel- of conditietraining en daardoor bieden niet alle fysiotherapiepraktijken de mogelijkheid om op het veld herstel- of conditietraining te doen. Veel voetbalverenigingen beschikken niet over een herstel- of conditietrainer die voetballers kan begeleiden tijdens de revalidatie en of het herstel .
Wat men dan vaak ziet is dat een speler aan zijn lot wordt overgelaten. Een speler die niet goed wordt begeleid tijdens zijn revalidatie heeft doordat hij mogelijk te vroeg aan sluit bij het team en of te snel wedstrijden gaat spelen meer kans om weer geblesseerd te raken. Een gespecialiseerde herstel- conditietrainer kan er voor zorgen dat, door met deze speler op een verantwoorden manier aan zijn herstel en conditie te werken , deze speler met een juiste fitheid/conditie en op het juiste moment weer aansluit bij de groep.

Taken die men van een herstel- conditietrainer kan verwachten zijn:

- In samenspraak met de medische staf of behandelend specialist opstellen van een herstelprogramma.
- Het uitvoeren van het opgestelde herstelplan.
- Beperken van een conditionele achteruitgang van de geblesseerde speler.
- Het bijhouden van de fysieke gesteldheid van de geblesseerde speler
- Begeleiden of leiden van individuele trainingen.
- Leiden of begeleiden van groepstraining.
- Het verzorgen van looptraining
- Het verzorgen van de warming-up.
- Het afnemen van fysieke testen. Te denken valt aan Shuttle run- , Viad testen etc..
- Het in samenspraak met de trainer van het team of medische staf van de vereniging opstellen van trainingsprogramma's.

Een herstel- conditietrainer is de schakel tussen de medische staf en de (hoofd) trainer van het team van de geblesseerde speler. Hij zorgt ervoor dat een speler fit en op het juiste conditionele niveau kan aansluiten bij de groep. De hersteltrainer is het verlengstuk van de fysiotherapeut en hoofdtrainer. Hij zorgt ervoor dat de speler weer fit wordt en conditioneel kan aansluiten met de groepstraining.

Door de vele voetbalblessures is een herstel- conditietrainer een onmisbare schakel geworden binnen het voetbal.

Hersteltraining

Hersteltraining is een vorm van trainen waarbij een geblesseerde speler, vrijgegeven door de medische staf of fysiotherapeut, middels een bepaald protocol zowel fysiek als conditioneel wordt getraind zodat deze speler later (conditioneel) fit kan aansluiten bij de groepstraining.

Lees Meer

Blessures

Iemand die sport is gezond bezig, maar heeft wel kans op blessures. Zeker bij het voetbal komen veel blessures voor. Deze blessures worden mede voor een groot deel veroorzaakt omdat voetbal een contact sport is. De aard van het spel is dus van invloed op het aantal blessures. Er zijn zeker bij het voetbal nog meer factoren die van invloed zijn op het aantal en de aard van de blessures. Zo ontstaan er tijdens voetbalwedstrijden meer blessures dan tijdens trainingen.

Lees Meer

Personal Training

Sporters hebben wel eens een extra zetje nodig om nog fitter of gezonder te worden. Een Personal Trainer kan daarbij een goede hulp zijn. Als personal trainer kan ik er voor zorgen dat je je doel haalt. Ik kan een schema opstellen waarbij je je door gestructureerd te trainen fitter en of gezonder voelt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met je lichaamsbouw, huidige conditie, leeftijd etc.

Lees Meer